ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

ارائه جرثقیل استاندارد از اهداف اصلی شرکت پارس وزین تدبیر است

شرکت پارس وزین تدبیر با هدف فعالیت در زمینه طراحی و ساخت انواع جرثقیل استاندارد صنعتی در سال ۱۳۹۰ تأسیس گردید. این شرکت با توان فنی بالا و دانش روز، در فعالیت های خود پیشرو بوده و در این راستا همواره خود را نسبت به کسب رضایت مشتری، بهبود مداوم اثربخشی سیستم مدیریت کیفتی و تأمین کلیه الزامات مشتری متعهد دانسته و برای حفظ و تداوم آن ضمن در نظر گرفتن اهداف ذیل، تلاش خواهد کرد.

رئوس کلی خط مشی کیفیت این شرکت عبارت است از :

  • تلاش در جهت ارتقای کمی و کیفی تولیدات
  • اجرای برنامه های آموزشی در راستای افزایش دانش و مهارت کارکنان
  • بکارگیری پرسنل کارآمد
  • تامین رضایت مشتری از طریق انجام اقدامات پیشگیرانه و برآورده ساختن الزامات مشتری
  • بهبود زیر ساخت ها

هیئت مدیره شرکت پارس وزین با اعتقاد کامل به خط مشی کیفیت و انجام بازنگری سالانه آن و همچنین تدوین اهداف کیفی در راستای خط مشی کیفیت، اجرای مفاد آنرا وابسته به مشارکت یکایک کارکنان دانسته و ضمن آرزوی توفیق برای کلیه همکاران، انتظار دارند در اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت تلاش لازم را بعمل آورند.

جرثقیل استاندارد